Oferta/Montaż

Tradycyjny

Montaż okna polega na przymocowaniu go do ściany i właściwym uszczelnieniu. Należy jednak zadbać o należytą jakość tych prac. Tylko wówczas będziemy mieli pewność, że okna będą poprawnie funkcjonowały przez cały okres eksploatacji.

Czym grozi niepoprawny montaż okna?

Niewłaściwy, niedokładny montaż wpływa praktycznie na wszystkie parametry użytkowe stolarki. Ewentualne błędy, będące często skutkiem wykonywania prac na własną rękę, mogą prowadzić do odkształceń, a nawet pęknięć profili okiennych. W efekcie będziemy mieli problem z ich łatwym i szczelnym zamykaniem. Z kolei brak właściwego uszczelnienia jest przyczyną przewiewów, powstawania mostków termicznych, a także zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów oraz pleśni. Aby uniknąć podobnych problemów powinniśmy pamiętać zarówno o precyzji wykonania poszczególnych czynności, ale też o zachowaniu ich odpowiedniej kolejności.

Osadzanie okna w otworze okiennym

 Ramę należy dokładnie wypoziomować oraz porównać jej przekątne stabilizując ją przy pomocy klinów. Zyskujemy tym samym pewność, że ma ona w rzeczywistości kąty proste. Okno do ściany przytwierdza się za pomocą kotew montażowych lub dybli (dużych śrub przechodzących bezpośrednio przez ościeżnicę).

Uszczelnienie na łączeniu ościeżnicy okiennej ze ścianą

Po zamocowaniu okna przestrzenie pomiędzy ścianą, a ościeżnicą trzeba wypełnić poliuretanową pianką montażową. Gdy pianka zastygnie, odcina się jej nadmiar, wyjmuje wcześniej włożone kliny, 3 luki wypełnia ponownie pianką poliuretanową. W celu ustabilizowania okna w płaszczyźnie muru należy pozostawić na stałe te kliny, na których okno stoi.

Uwaga

Pianka montażowa (wbrew swojej nazwie) stanowi tylko izolację termiczną i akustyczną. Nie służy więc do mocowania okna - funkcję tę pełnią kotwy lub dybie. Poza tym na skutek długotrwałego działania wilgoci może się ona wykruszać. Dlatego też połączenie okno-mur należy zabezpieczyć odpowiednimi materiałami (np. zaprawą tynkarską lub silikonem).